ESTAT DEL BENESTAR I COHESIÓ SOCIAL

Crearem les condicions òptimes per fer de Cerdanyola una ciutat inclusiva, cohesionada socialment, que lluiti contra la pobresa, la discriminació i l’exclusió social. Un referent en l’atenció a les persones i les famílies, la qualitat de vida i el benestar. Una ciutat en la qual voler viure i conviure.

Per això, entre altres propostes:

 • Aproparem els serveis socials als barris, creant una oficina de serveis bàsics.
 • Recuperarem la regidoria de Gent Gran per garantir un envelliment actiu i de qualitat a la ciutat.
 • Construirem una nova comissaria de la Policia Local, recuperant l’espai actual per a usos de ciutat.
 • Cerdanyola serà una ciutat feminista en les seves polítiques i actuacions municipals.Treballarem per la igualtat real entre dones i homes.
 • Desenvoluparem la nova zona esportiva del Riu Sec amb un pavelló, una piscina coberta i la recuperació i posada en marxa de les pistes de tennis i pàdel. En el CEM Xarau cobrirem les pistes i realitzarem la reforma integral de la piscina i el gimnàs. En la ZEM Fontetes millorarem les pistes i instal·larem la coberta en les graderies del camp. A més, iniciarem la 2a fase del PEM Guiera i millorarem la ZEM Montflorit.
 • Millorarem i modernitzarem els centres cívics i treballarem en l’apertura de nous en aquells barris que no en disposin.
 • Treballarem per assegurar i garantir la qualitat i el manteniment dels serveis sanitaris als nostres CAPs.
 • Obrirem un diàleg amb els joves i els professionals de l’oci nocturn de la ciutat per millorar i optimitzar-ne l’oferta
 • Treballarem per a la creació d’un hotel d’entitats de la ciutat i l’Oficina del Voluntariat.
 • Millorarem la projecció dels esdeveniments culturals de caràcter nacional i internacional, així com potenciarem les polítiques de cooperació i solidaritat.

 

ECONOMIA, OCUPACIÓ: CIUTAT DEL CONEIXEMENT

Treballarem per reforçar les relacions entre universitat, administració, societat i empresa, entenent que la interacció efectiva dels quatre agents són indispensables per recuperar l’esperit de generació d’oportunitats que sempre ens ha caracteritzat com a ciutat. Seguirem, per tant, avançant en el camí de l’economia del coneixement.

Entre d’altres, aquestes són les nostres propostes en aquest sentit:

 • Crearem el Consell Econòmic i Social com a fòrum actiu de cooperació empresarial i generació de sinergies entre tots els agents econòmics.
 • Crearem l’Oficina d’Atenció a l’Empresa i l’Autònom.
 • Facilitarem incentius fiscals a les empreses que millorin l’índex d’ocupació neta i estable.
 • Crearem una política de fiscalitat justa, redistributiva i dinamitzadora de la nostra economia local, amb especial atenció al comerç de proximitat.
 • Promourem la planificació conjunta i l’optimització d’equipaments compartibles entre la UAB i la ciutat.

 

QUALITAT URBANA I TERRITORI

Apostarem pel Centre Direccional com un espai de creixement de la ciutat futura que ha d’estar vinculat directament amb la ciutat actual i que ha de ser respectuós amb l’execució de projectes mediambientals com el de la Via Verda. Un espai que ens ajudarà a créixer i a créixer bé, amb empreses d’alt valor afegit, habitatges de protecció oficial, així com nous espais comunitaris que ofereixin més serveis i zones verdes per als veïns i veïnes de la ciutat; un paradigma de qualitat urbanística.

En conseqüència:

 • Portarem a terme un gran pla de manteniment permanent de la via pública, al qual destinarem la major part del nostre esforç inversor.
 • Elaborarem i portarem a terme un veritable pla d’actuació i manteniment dels barris.
 • Millorarem l’estat dels parcs infantils, les zones verdes i l’arbratge, així com planificarem la creació d’un gran parc de ciutat.
 • Recuperarem el Pla de Mobilitat, treballant per la millora del transport públic urbà així com per a la gratuïtat d’accés de determinats col·lectius.
 • Recuperarem espais emblemàtics per a la ciutat, com la Torre Vermella i l’antiga biblioteca.
 • Garantirem l’adaptació total de l’espai públic per a persones amb mobilitat i visibilitat reduïda.
 • Promourem els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la Transició Ecològica en el marc de l’Horitzó 2030 de Nacions Unides.
 • Elaborarem un pla de millora de l’aparcament a la ciutat per afavorir l’activitat social i econòmica.
 • Treballarem en el redisseny de l’organització territorial amb especial atenció en la EMD de Bellaterra.
 • Elaborarem un pla de millora de les entrades a la ciutat i un pla de recuperació i aprofitament de les zones industrials com l’antiga Aiscondel.

 

EXCEL·LÈNCIA EN LA GESTIÓ

Les persones tornaran a ser el centre de tota l’activitat municipal. Treballarem per un Ajuntament que funcioni amb la màxima transparència, qualitat, equitat i eficiència, tot garantint el retiment de comptes.

Per tot això:

 • Aproparem l’Ajuntament als barris facilitant les possibles gestions dels veïns i les veïnes.
 • Impulsarem la implementació real de pressupostos participatius.
 • Volveremos a reducir el tiempo de respuesta de la administración ante las gestiones de la ciudadanía.
 • Trabajaremos para conseguir que Cerdanyola sea una verdadera Smart City.

 

CATALA
CASTELLANO CATALA